Holle – Bio otroška hrana

biodinamicno(zgoraj)

BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Gradimo okoljsko trajnostno prihodnost

Ekološko in biodinamično kmetovanje temelji na konceptu trajnostnega cikla. Holle po biodinamiki deluje že od leta 1934. Večina naših izdelkov ima oznako Demeter. Na ta način spodbujamo zdrave in regenerativne metode pridelave ter ključno prispevamo k biotski raznovrstnosti. Tako aktivno oblikujemo našo ekološko trajnost.

Najvišja kakovost

Nudimo celovito ponudbo BIO hrane za dojenčke in malčke. Večina naših izdelkov prihaja iz kmetijstva Demeter , ki je edinstveno v svojem doslednem in celostnem pristopu. Recepti s surovinami iz ekoloških kmetij, s katerimi vzdržujemo dolgoročna partnerstva ter varovanje tal, živali in okolja. Tako zagotavljamo ekološko kakovost na najvišji ravni.

DEMETER - blagovna znamka, ki označuje hrano najvišje kakovosti

Demeter temelji na edinstvenem razumevanju kmetijstva. Za razliko od klasičnega kmetovanja velja zlato pravilo, da zemljo poživimo in obogatimo. Gre za veliko več kot zgolj obdelovanje kmetijskih zemljišč, temveč za način, ki spodbuja življenje. Poudarek je na naravnem ciklu človeka, živali in narave s celostnim in skupnim delovanjem.

Načela biodinamike

Biodinamika ni le sonaravni način kmetovanja, temveč tudi način življenja, življenjska filozofija. Biodinamika se nanaša na delo z energijami, ki ustvarjajo in vzdržujejo življenje. Beseda izhaja iz dveh grških besed; bios = življenje in dinamika = energija.

Ekološko (EKO) in
biološko (BIO)

Osnovne zahteve, ki jih mora izpolnjevati EU ekološki pečat, so natančno določene z zakonom. Med merili so živalim prijazna reja, prepoved genskega inženiringa ter odpoved kemičnim pesticidom in skoraj 300 različnim dodatkom. Organsko, EKO, BIO so sinonimi.

V čem je ekološko drugačno?

Živila, označena kot ekološka, ​​se nanašajo na ekološko uredbo EU in nosijo najmanj ekološki pečat EU. V ekološkem kmetovanju že od samega začetka igrajo ključne vloge vrednote kot so regionalnost, varstvo okolja in ohranjanje virov, pravičnost, odgovornost, skrb in dobro počutje živali.

Demeter standardi

Demeter blagovna znamka označuje pridelke in izdelke, pridelane po načelih biodinamike in strogih smernicah pri pridelavi in predelavi za pridobitev in uporabo blagovne znamke Demeter, kar pomeni:

 • Kmetije delujejo kot celosten organizem, ki ga tvorijo rastline, živali, ljudje v medsebojni harmoniji;
 • Hrana, ki je pridelana na teh kmetijah, je polna življenjskih in vitalnih sil, ki ljudem prinašajo zdravje in duhovno rast
 • Kolobarjenje namesto monokultur;
 • Uporaba kompostov namesto mineralnih gnojil;
 • Spoštovanje integritete oziroma dostojanstva živali; krave imajo rogove (za razliko od intenzivne reje, kjer so krave pohabljene, saj jim rogove odstranijo);
 • Krma za živali, pridelana na lastni kmetiji;
 • Prepovedana uporaba živalskih hormonov in rastnih regulatorjev;
 • Prepovedana uporaba gensko spremenjenih organizmov;
 • Vitalnost rastlin zagotovljena z osnovnimi sortami in biodinamičnim žlahtnjenjem;
 • Prepovedana uporaba CMS hibridov;
 • Prepovedana uporaba sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev za zaščito rastlin pred boleznimi in škodljivci;
 • Obvezna uporaba biodinamičnih pripravkov, narejenih iz zdravilnih zelišč, mineralov in živalskega gnoja, ki vzpodbujajo rodovitnost tal in vitalnost rastlin;
 • Poštenost in transparentnost preko celotne verige;
 • Poudarek na kakovosti in ne na količini;
 • Prepovedana uporaba sintetičnih arom, konzervansov in drugih aditivov;
 • Ni homogenizacije mleka in uporabe nitritov pri mesnih izdelkih.

Razlika med EKO, BIO in ORGANSKO

EKO je krajše ime za ekološko in označuje vse izdelke, ki so pridelani na ekološki način: brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov ter drugih sintetičnih oziroma kemičnih sredstev. Poleg vsega pa NE vsebujejo gensko spremenjenih organizmov (GSO).

BIO pomeni enako kot eko, le da se ta oznaka uporablja v Avstriji, Nemčiji, Italiji in še nekaterih drugih državah, kjer ekološko pridelavo imenujejo biološka pridelava. Z oznako bio so tako največkrat označeni izdelki, ki so izdelani v zgoraj naštetih državah oziroma uvoženi iz teh držav.

ORGANSKO pa je še ena sopomenka besedama eko in bio – v Angliji in Ameriki ter ostalih angleško govorečih državah namreč takšne izdelke označujejo z besedo ‘organic’, ki jo v slovenščino največkrat prevajamo kot organsko, včasih pa tudi kot naravno, biološko ali ekološko.

CERTIFIKATI

Naši certifikati potrjujejo najvišjo kakovost

Ker želimo za vašega otroka le najboljše, so naši izdelki izdelani z največjo skrbnostjo in po najvišjih standardih kakovosti. Zato smo ponosni, da je naša otroška hrana prejela različne certifikate, med drugim Demeter, Bio, Bioland in Halal. Trdno smo prepričani, da ti certifikati ne samo poudarjajo kakovost naših izdelkov, ampak tudi krepijo zaupanje naših strank v našo otroško hrano.

Nežno predelano mleko Demeter nudi najboljše pogoje za izjemno kakovost mleka. Krave na farmah Demeter so krmljene na način, ki ustreza vrsti, in prejemajo samo zeleno krmo, seno in nekaj žita. Živali dobivajo 100% organsko krmo, od tega 70% kakovosti Demeter. Vrstam primerna reja je še posebej pomembna, zato so krave v majhnih čredah z nedotaknjenimi rogovi.

Naše Demeter in ekološko sadje prihaja iz biodinamičnih in ekoloških kmetijskih zemljišč, ki so še posebej rodovitna in bogata s hranili. Tu se ne uporabljajo sintetični kemični pesticidi ali insekticidi. Vse surovine, ki se uporabljajo za naše steklene kozarčke in žepke, so najvišje kakovosti in idealne za uravnoteženo in raznoliko prehrano.

Za naše žitne kaše uporabljamo visokokakovostna žita Demeter iz biodinamične pridelave ali žita iz ekološke pridelave. Biodinamično kmetovanje dolgoročno spodbuja posebno rodovitna in zdrava tla. Pri naših nežnih metodah predelave skrbno pazimo na uporabo celega zrna.

Vrsti primerna reja za Demeter pomeni spoštljivo ravnanje z živalmi – z manjšimi čredami, dovolj prostora v hlevih ter 100% ekološko krmo. Dobro počutje živali je glavna prednostna naloga. Zato na primer kravam Demeter ne odstranjujejo rogov in jih pustijo, da se razvijejo, kot je predvidela narava.

biodinamicno (spodaj)

DEMETER in biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost je temeljni steber našega planeta. Navsezadnje genetska raznolikost vrst rastlin in žuželk ustvarja naravne habitate, ki nam na koncu zagotavljajo hrano in pitno vodo ter varujejo podnebje. Pri Holle se globoko zavedamo, kako odvisni smo od neokrnjene narave in kako pomemben je zdrav rastlinski in žuželčji svet. Brez opraševanja ne more biti sadja ali zelenjave in naša prehranska varnost je ogrožena. Naša dolžnost je, da jo varujemo, ker imamo koristi od biotske raznovrstnosti. Vsaka vrsta je edinstvena in dragocena sama po sebi. Prav tako želimo – in moramo – zapustiti raznoliko okolje za prihodnje generacije.

Za delujoče, celostno ekološko kmetijstvo potrebujemo sorte semen, ki jih odlikuje raznolikost, ponovljivost in regionalna prilagojenost. Da bi to zagotovili, že leta podpiramo sklad za semena in živinorejo, ki ga vodi kmetijska fundacija Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

Osredotočenost semenskega sklada je na spodbujanje raziskav in razvoja za gojenje novih sort zelenjave, žit in sadja. Z živinorejskim skladom fundacija podpira tudi vrsti primerno rejo, s čimer uravnoveša zdravje, zmogljivost in dobro počutje živali.

Skladiščenje in transport močno vplivata na emisije, ki nastanejo v celotni vrednostni verigi naših izdelkov. Zato je izjemno pomembno, da si na tem področju prizadevamo za trajnostne rešitve in prihranimo nepotrebne emisije. V prostorih našega podjetja se nahajajo jerebičji biotop, travniki s sadovnjaki in velik “hotel” za žuželke. 

Skupaj z Naturato Holle podpira večletni projekt izboljšanja ekološkega pomena prostorov podjetja, ki ponujajo okoli 10.000 kvadratnih metrov ekološke raznolikosti in tako bistveno prispevajo k varovanju okolja. Cilj je narediti obstoječa biotopska območja še bolj trajnostna. 

Prednosti ekološkega in biodinamičnega kmetovanja so očitne: na območjih, kjer se ne uporabljajo herbicidi in sintetični kemični pesticidi, živi v povprečju za tretjino več vrst kot na konvencionalnih kmetijskih zemljiščih.

Kmetije Demeter izstopajo tudi pri živinoreji, saj je na mnogih kmetijah reja in vzreja živine starih pasem običajna praksa. Kmetijstvo Demeter je edinstveno v svojem doslednem in celostnem pristopu in zagotavlja, da biodinamična pridelava povrne več, kot vzame naravi.

Scroll to Top